Kick-ass Flash templates from TemplateMonster!

Sektördeki 10'uncu yılımız...

PUSULA Danışmanlık Müh. Ve Eğt. Hiz.İth.İhr.San.ve Tic. Ltd.Şti.

PUSULA Danışmanlık Firması olarak 2004 yılından itibaren sunmakta olduğumuz İş Güvenliği uzmanlık ve danışmanlık hizmetlerini, T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanlığı tarafından 24.06.2013 tarih ve 751 nolu belge ile verilen Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi yetkisi ve büyüyen uzman kadromuz ile vermeye devam ettirmekteyiz.

Ülkemizde her yıl binlerce iş kazası ve meslek hastalığı meydana gelmektedir. İnsanlarımıza verdiğimiz değerden yola çıkarak bunları en aza indirmek için çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. İş yerlerinde, çalışanların, işletmenin ve üretimin güvenliğinin sağlanması için araştırma ve geliştirme çalışmalarına önem veriyoruz. İşveren ve çalışanlarımıza bir nebze olsun verdiğimiz hizmet sonucu yarar sağlamaktan gurur ve onur duyuyoruz.

Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi Nedir?

Ortak Sağlık Güvenlik Birimi (OSGB), 29.12.2012 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği içerisinde tanımlanmış; T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilen, mevzuatın gerektirdiği fiziki ve tıbbi donanıma sahip, iş sağlığı ve güvenliği profesyonellerinin (İşyeri Hekimi, İş Güvenliği Uzmanı ve Diğer Sağlık Personelinin) oluşturduğu özel kuruluşlardır.


Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi;

1- İşyerinde sağlık ve güvenlik risklerine karşı yürütülecek her türlü koruyucu, önleyici ve düzeltici faaliyeti kapsayacak şekilde, çalışma ortamı gözetimi konusunda işverene rehberlik yapılmasından ve öneriler hazırlayarak onayına sunulmasından,

2- Çalışanların sağlığını korumak ve geliştirmek amacı ile yapılacak sağlık gözetiminin uygulanmasından,

3- Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri ve bilgilendirilmeleri konusunda planlama yapılarak işverenin onayına sunulmasından,

4- İşyerinde kaza, yangın, doğal afet ve bunun gibi acil müdahale gerektiren durumların belirlenmesi, acil durum planının hazırlanması, ilkyardım ve acil müdahale bakımından yapılması gereken uygulamaların organizasyonu ile ilgili diğer birim, kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılmasından,

5- Yıllık çalışma planı, yıllık değerlendirme raporu, çalışma ortamının gözetimi, çalışanların sağlık gözetimi, iş kazası ve meslek hastalığı ile iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin bilgilerin ve çalışma sonuçlarının kayıt altına alınmasından,

6- Çalışanların yürüttüğü işler, işyerinde yapılan risk değerlendirmesi sonuçları ve maruziyet bilgileri ile işe giriş ve periyodik sağlık muayenesi sonuçları, iş kazaları ile meslek hastalıkları kayıtlarının, işyerindeki kişisel sağlık dosyalarında gizlilik ilkesine uyularak saklanmasından,

7- İşyeri hekimi ve diğer sağlık personelinin görev, yetki, sorumluluk ve eğitimleri ile ilgili yönetmelik ile İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik kapsamında hizmet verdikleri alanlarda belirtilen görevlerin yerine getirilip getirilmediğinin izlenmesinden,

sorumludur...

OSGB'den Hizmet Almanın Avantajları Nelerdir?

 • Personel Çalıştırma Yükümlülüğü

  İşyeri Hekimi, İş Güvenliği Uzmanı, Sağlık Personelini bünyenizde çalıştırma yükümlülüğünüz ortadan kalkacaktır.
 • Sorumluluğun Devredilmesi

  Bu personelin SGK, ihbar, kıdem ve benzeri tüm sosyal ve güvenlik hakları hizmet aldığınız OSGB‘nin sorumluluğunda olacaktır.
 • Kesintisiz Güvenlik

  İSG Profesyonellerinin izinli olduğu dönemlerde OSGB tarafından yerine görevlendirme yapılabilecektir.
 • Uygulanabilirlik

  Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi ile iş sağlığı ve güvenliği hizmeti tek elden yürütülecek, oluşturulacak iş sağlığı ve güvenliği kurulunun alacağı kararlar daha kolay uygulanabilir olacaktır.
 • Deneyimli ve Bilgili Uzmanlar

  İşyerinde etkin bir İş Sağlığı ve Güvenliği yönetim sisteminin kurulabilmesi için, konularında uzman İSG Profesyonellerinin tecrübe ve bilgisinden faydalanma imkanı doğacaktır.