Kick-ass Flash templates from TemplateMonster!

Size özel çözümler üretiyoruz...

Hizmetlerimiz

Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi ekibimiz tarafından, günden güne yenilenen ve gelişen İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatı ve konuları takip edilmekte olup, bu kapsamda İş Güvenliği Uzmanı, İş Yeri Hekimi, Sağlık Personeli hizmetleri verilmekte; bununla birlikte münferit olarak Danışmanlık veya Risk Değerlendirme Analizleri, Çalışanların İSG Eğitimlerinin verilmesi, Patlamadan Korunma Dokümanı Hazırlanması gibi çeşitli hizmetler sunmaktayız...

İş Güvenliği Uzmanlık Hizmetleri

 • İşyerinde İş Sağlığı ve Güvenliği konularına ve mevzutına uygun olarak çalışmaların devam etmesi için işverene öneri ve tavsiyelerde bulunmak
 • İşyerinde meydana gelen iş kazası ve meslek hastalıklarının nedenlerinin araştırılması ve tekrarlanmaması için alınacak önlemler konusunda çalışmalar yaparak işverene önerilerde bulunmak
 • Risk değerlendirme çalışmalarına katılmak, gerekli güvenlik önlemleri konusunda işverene önerilerde bulunmak ve takibini yapmak
 • Acil durum planlarının hazırlanması çalışmalarına katılmak, eğitim ve tatbikatların takibini yapmak
 • Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimlerinin organizasyonu ve uygulanmasını sağlamak
 • Yıllık değelendirme raporu ve yıllık çalışma planını iş yeri hekimi ile birlikte hazırlamak
 • Periyodik bakım, kontrol ve ölçümleri planlamak ve uygulamalarını kontrol etmek

İş Yeri Hekimi ve Sağlık Personeli Hizmetleri

 • Çalışanların sağlık gözetimi ve çalışma ortamının gözetimi ile ilgili işverene rehberlik yapmak
 • Çalışanların işe giriş ve periyodik muayenelerini gerçekleştirmek
 • İşyerinde çalışanların sağlığının geliştirilmesi amacıyla gerekli aktiviteler konusunda işverene tavsiyelerde bulunmak
 • İşyeri bina ve eklentilerinin genel hijyen şartlarını sürekli izleyip denetlemek
 • İşyerinde meydana gelen iş kazası ve meslek hastalıklarının nedenlerinin araştırılması ve tekrarlanmaması için alınacak önlemler konusunda çalışmalar yaparak işverene önerilerde bulunmak
 • Risk değerlendirme çalışmalarına katılmak
 • Bulaşıcı hastalıkların kontrolü için yayılmayı önleme ve bağışıklama çalışmalarının yanı sıra gerekli hijyen eğitimlerini vermek, gerekli muayene ve tetkiklerinin yapılmasını sağlamak

Diğer
Hizmetlerimiz

 • Patlamadan Korunma Dokümanı Hazırlanması
 • Sağlık ve Güvenlik Planı Hazırlanması
 • Risk Değerlendirme Raporu Hazırlanması
 • Kimyasal Risk Değerlendirme Raporu Hazırlanması
 • Acil Durum Planları Hazırlanması
 • Çalışanlara İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri Verilmesi
 • İşe Giriş Sağlık Raporları
 • Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Çalışacaklar için Sağlık Raporları
 • Periyodik Sağlık Muayeneleri


 • Burada yer almayan diğer hizmetlerimiz hakkında bilgi almak için lütfen bize ulaşın