Kick-ass Flash templates from TemplateMonster!

Mevzuat...

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu; 20.06.2012 tarihinde kabul edilerek 30.06.2012 tarih ve 28339 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. Bu kanun hükümleri, kamu ve özel sektöre ait bütün işlere ve işyerlerine, bu işyerlerinin işverenleri ile işveren vekillerine, çırak ve stajyerler de dâhil olmak üzere tüm çalışanlarına faaliyet konularına bakılmaksızın uygulanır.

Ancak aşağıda belirtilen faaliyetler ve kişiler hakkında bu Kanun hükümleri uygulanmaz:
a) Fabrika, bakım merkezi, dikimevi ve benzeri işyerlerindekiler hariç Türk Silahlı Kuvvetleri, genel kolluk kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığının faaliyetleri
b) Afet ve acil durum birimlerinin müdahale faaliyetleri
c) Ev Hizmetleri
d) Çalışan istihdam etmeksizin kendi nam ve hesabına mal ve hizmet üretimi yapanlar
e) Hükümlü ve tutuklulara yönelik infaz hizmetleri sırasında, iyileştirme kapsamında yapılan işyurdu, eğitim, güvenlik ve meslek edindirme faaliyetleri


Bu kanun kapsamında tüm işyerleri 01.01.2013 tarihi itibariyle aşağıdaki çalışmaların yapılması konusunda yükümlü hale gelmişlerdir;
* Risk Değerlendirme Çalışmasının yapılması ve gerekli güvenlik önlemlerinin alınmasını sağlamak
* Acil durum ve tahliye planlarının hazırlanmasını sağlamak
* Çalışanlara İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimlerinin verilmesini sağlamak
* Çalışanların sağlık gözetimlerinin yapılmasını sağlamak


6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nun iş hayatına getirdiği en önemlik yeniliklerden bir tanesi, sigortalı çalışanı olan tüm iş yerlerinde iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin sunulması için işveren, İSG Profesyonelleri olarak adlandırılan iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve diğer sağlık personeli görevlendirmekle yükümlü hale gelmiştir. İSG Profesyonelleri görevlendirilmesi için yükümlülük başlangıç tarihleri ise;
* 50 ve daha fazla çalışanı olan tüm işyerlerinde 01.01.2013,
* 50'den az çalışanı olan Tehlikeli ve Çok Tehlikeli işyerlerinde 01.01.2014,
* 50'den az çalışanı olan Az Tehlikeli ve Kamu işyerlerinde 01.07.2016 olarak belirlenmiştir.